Spaghetti Napolitana

Detail

  • Name Spaghetti Napolitana
  • Category Pastas
  • Price 5,95£

Description

Spaghetti pasta with tomato sauce, served with parmesan cheese


Go to Menu